In de middag gaan we uiteen in kleine groepen. Wij nodigen een aantal HOvD’s uit die een recent en inhoudelijk actueel incident uit hun eigen praktijk presenteren. Wat waren de uitdagingen waar ze mee te maken kregen? Wat werd gevraagd van het vakmanschap? Welke tips, adviezen en vragen kunnen we met elkaar delen zodat we leren van elkaar?

Overzicht deelsessie

  • Vakbekwaam blijven

Welke theoretische bijscholingen zijn er ontwikkeld voor de HOvD? Een aantal docenten is nu volop bezig om op basis van de actuele les- en leerstof een theoretische bijscholing samen te stellen voor de ervaren HOvD. Een van deze docenten gaat een toelichting geven op de urgentie en inhoud van deze bijscholingen. Hoe is het vakbekwaam blijven ingericht?

    • Taakcommandant Brandweer
    • Algemeen commandant Brandweer

 

  • Vakbekwaam worden

In het najaar start er een leergang HOvD. De werkveldadviescommissie buigt zich dit jaar over de herziening van diezelfde leergang. Wat zijn de ontwikkelingen die we kunnen voorzien en verwachten? Wat gaat er naar alle waarschijnlijkheid veranderen en waarom? Marinus van de Velde van de werkveldadviescommissie gaat met de HOvD’s in gesprek over dit onderwerp.

 

  • Bijscholing Basisprincipes Brandbestrijding (BPBB) voor taakcommandanten Brandweer

Voor de OvD organiseren wij gemiddeld 10 weken per jaar een bijscholing BPBB op het oefenterrein in Weeze (Duitsland). Voor de HOvD is een driedaags parallelprogramma ontwikkeld. Een van de docenten die aan de basis van dit programma heeft gestaan gaat meer vertellen over de inhoud en leerdoelen. Hoe is dit programma tot stand gekomen en wat kan de deelnemer verwachten?