Netwerkdag Watercrisis: Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden

Onze samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dit is ook duidelijk merkbaar in het werk van professionals die zich bezighouden met crisis- en watermanagement. Extreme weersituaties, zoals droogte, hittestress, (extreme) wateroverlast en overstromingen vormen een risico. Hoewel de gevolgen van klimaatverandering niet nieuw zijn, komen ze in meer extreme en frequente mate voor. Tijdens de netwerkdag staan we stil bij de manier waarop dat ons werk beïnvloedt en hoe we hiermee omgaan. In de ochtend wordt een plenair programma aangeboden en de middag wordt gevuld met workshops.