Opening onderwijsjaar NIPV 2023-2024 

De crisis van de toekomst vraagt om de professional van nu 

Graag willen wij samen met u het onderwijsjaar 2023-2024 openen. De opening staat in het teken van de crisis van de toekomst. Een blik vooruit die relevanter is dan ooit, want we zien het overal om ons heen: de klimaatverandering, de energietransitie, de toename van data en de maatschappelijke polarisatie hebben een toenemende impact op onze publieke veiligheid. Welke kennis, vaardigheden en competenties hebben veiligheidsprofessionals nu en straks nodig om onze veiligheid te kunnen blijven waarborgen? 

Een veilig en veerkrachtig Nederland. Daarvoor staat het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) als onafhankelijk kennisinstituut. Met onder meer onderzoek en onderwijs op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg dragen wij hieraan bij. Zo kunnen we samen met onze veiligheids-  en onderwijspartners borg staan voor de goed opgeleide veiligheidsprofessional van de toekomst.