Themadag Duikinstructeurs 2023

De bestrijding van waterongevallen is een vakgebied in ontwikkeling. Neem de kwaliteitsborging van de duikfuncties; hierin maken we de stap van persoons-certificering naar persoonsregistratie. Maar denk ook aan de nieuwe functie van duikmedisch begeleider. Ook op technisch gebied staat ons mooie vakgebied niet stil. Wat te denken van de Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV) of onderwaterdrones? 

Redenen genoeg om alle duikinstructeurs en duikexaminatoren weer eens bij te praten over deze en andere ontwikkelingen. U kende vast al de landelijke themadagen voor duikinstructeurs en duikexaminatoren. Die organiseert het Netwerk Beheersing Waterongevallen van Brandweer Nederland sinds 2019 samen met NIPV. Dit doen we dit jaar opnieuw, en wel op 1 en 20 november. 

Dit keer in samenwerking met het Ontwikkelfonds Brandweeronderwijs. Het Ontwikkelfonds draagt zorg voor de financiering. Hierdoor zijn er voor uw veiligheidsregio of regionaal brandweeropleidingsinstituut geen kosten aan deelname verbonden. 

Via het tabblad Aanmelden kunt u alvast namens uw organisatie duikinstructeurs en duikexaminatoren aanmelden voor 1 of 20 november. Het programma is op beide dagen hetzelfde. 

Om te stimuleren dat alle deelnemers optimaal met elkaar kunnen meedenken en netwerken, willen we op beide dagen maximaal 60 deelnemers ontmoeten. Wilt u uw collega’s daarom zoveel mogelijk over beide dagen spreiden? Graag wel de collega’s die u aanmeldt vragen om beide dagen in hun agenda vrij te houden. Zodat ze kunnen worden ingedeeld op de andere datum wanneer de groep van hun voorkeursdatum vol zit. In het aanmeldformulier kunt u per deelnemer van uw organisatie een voorkeursdatum aangeven. 

De themadag staat alleen open voor duikinstructeurs en duikexaminatoren die in dienst zijn van een veiligheidsregio of regionaal brandweeropleidingsinstituut. Op de inschrijvingspagina wordt u daarom gevraagd om uw organisatie te vermelden. Elke inschrijver ontvangt op het door hem of haar aangegeven e-mailadres zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma van de themadag.