Het programma is op 1 en 20 november hetzelfde. 

Workshop 1: Handvatten herregistratie Duikploegleiders en Duikmedisch begeleiders

Workshop 2: Van regelgerichte naar doelgerichte vakbekwaamheid en persoonsregistratie

Workshop 3: Veiligheidscultuur, Veiligheidsbewustzijn en Vakbekwaamheid (3xV)

01 november 2023

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:15

Welkom en opening door Tanja Guyken, dagvoorzitter

10:15 - 10:30

Van persoonscertificering naar persoonsregistratie

10:30 - 11:15

Panel Herregistratie Duikploegleiders en Duikmedisch begeleiders

11:15 - 11:45

Overgang naar Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV)

11:45 - 12:00

Introductie workshop

12:00 - 13:30

Lunch en bezoek buitenterrein

13:30 - 16:30

Drie parallelle workshops in drie rondes (50 min. per workshop en 10 min. wisseltijd)

16:30 - 17:00

Plenaire afsluiting

17:00 - 17:30

Netwerkborrel